શ્રી હનુમાન આરતી ગુજરાતી માં | Shri Hanuman Aarti in Gujarati PDF

શ્રી હનુમાન આરતી ગુજરાતી માં (Shri Hanuman Aarti Gujarati) જય જય કપિ બળવંતા (૨)સુર નર મુનિ જન વંદિત (૨)પદરજ હનુમંતા,પ્રભુ જય કપિ બળવંતા, પ્રૌઢ પ્રતાપ પવન સૂત, ત્રિભુવન જયકારી,પ્રભુ ત્રિભુવન જયકારી,અસુર રિપુ મદગંજન (૨)ભય સંકટ હારી,પ્રભુ જય કપિ બળવંતા… ૨ ભૂત પિશાચ વિકટ ગ્રહ પીડત નહિ જંપે,પ્રભુ પીડત નહિ જંપે,હનુમંત હાક સુનીને (૨)થર થર થર … Read more

श्री हनुमान आरती अंग्रेज़ी में | Shri Hanuman Aarti in English PDF

Shri Hanuman Aarti Image in English Shri Hanuman Aarti Lyrics in English Aarti Kije Hanuman Lala Ki ।Dusht Dalan Ragunath Kala Ki ॥ Jake Bal Se Girivar Kaanpe ।Rog Dosh Ja Ke Nikat Na Jhaanke ॥Anjani Putra Maha Baldaaee ।Santan Ke Prabhu Sada Sahai ॥Aarti Kije Hanuman Lala Ki ॥ De Beera Raghunath Pathaaye ।Lanka … Read more

श्री हनुमान जी की आरती | Shri Hanuman ji ki Aarti in Hindi PDF

Shri Hanuman Aarti Image in Hindi श्री हनुमान जी की आरती हिंदी में (Shri Hanuman Aarti lyrics in Hindi) ॥ श्री हनुमंत स्तुति ॥ मनोजवं मारुत तुल्यवेगं, जितेन्द्रियं, बुद्धिमतां वरिष्ठम् ॥ वातात्मजं वानरयुथ मुख्यं, श्रीरामदुतं शरणम प्रपद्धे ॥॥ आरती ॥ आरती कीजै हनुमान लला की । दुष्ट दलन रघुनाथ कला की ॥ जाके बल से गिरवर काँपे । रोग-दोष जाके … Read more