తెలుగులో శ్రీ హనుమాన్ ఆరతి | Shri Hanuman Aarti in Telugu

Spread the love

తెలుగులో శ్రీ హనుమాన్ ఆరతి (Shri Hanuman Aarti in Telugu)

Hanuman Aarti in Telugu

ఆరతి కీజై హనుమాన లాలా కీ
దుష్ట దలన రఘునాథ కల కీ

జాకే బల సే గిరివర కంపే
రోగ-దోష జాకే నికట న ఝంపై
అంజనీ పుత్ర మహాబల దా-ఐ
సంతాన కే ప్రభు సదా సహ-ఐ

దే బిర రఘునాథ పథ-ఈ
లంకా జరి సియా సుధీ ల-ఈ
లంకా సో కోట సముద్ర-సి ఖా-ఈ
జత పవనసుత బర నా ల-ఐ

లంకా జరి అసుర సంహారే
సియారం జీ కే కాజ సంవారే
లక్ష్మణ మూర్చిత పరే సకరే
ల-ఈ సంజీవన ప్రాణ ఉబరే

బా-ఈ భుజ అసుర దల్ మారే
దహినే భుజ సంతజన తారే
సుర నర ముని జన ఆరతి ఉతారే
జై జై జై హనుమాన ఉచారే

కాంచన తాల కాపుర లై ఛ-ఐ
ఆరతి కరత అంజన మా-ఐ
జో హనుమాన జీ కి ఆరతి గవై
బసి వైకుంఠ పరమపద పావై

రఘురాయ్ లంకను నాశనం చేశాడు
తులసీదాస్ స్వామి కీర్తించారు
ఆరతి కీజై హనుమాన లాలా కీ
దుష్ట దలన రఘునాథ కల కీ

తెలుగులో శ్రీ హనుమాన్ ఆరతి | Shri Hanuman Aarti in Telugu PDF Download

Also Download Shri Hanuman Aarti PDF in Other Languages 

తెలుగులో శ్రీ హనుమాన్ ఆరతి | Shri Hanuman Aarti Lyrics in Telugu

Shri Hanuman Aarti Video in Telugu

The Significance Of Hanuman Aarti in Telugu

లార్డ్ హనుమంతుడు హిందూమతంలో అతని అచంచలమైన భక్తి మరియు అద్భుతమైన శక్తికి ప్రసిద్ధి చెందిన గౌరవనీయమైన దేవుడు. ముఖ్యంగా హనుమాన్ జయంతి పండుగ సమయంలో ఆయనను రక్షకుడు మరియు సంరక్షక దేవతగా పూజిస్తారు. హనుమంతుని యొక్క అత్యంత ప్రసిద్ధ ఆర్తిలలో ఒకటి “ఆర్తి కీజే హనుమాన్ లాలా కి”, ఇది వివిధ సందర్భాలలో పాడబడుతుంది. ఆరతి యొక్క సాహిత్యం హిందీ మరియు ఇంగ్లీషులో ఉంది మరియు హనుమంతుని గుణాలు మరియు విజయాలను స్తుతిస్తుంది.

Lord Hanuman is a revered deity in Hinduism known for his unwavering devotion and Incredible strength. He is worshiped as a protector and guardian deity, especially during the festival of Hanuman Jayanti. One of the most famous aarti of Lord Hanuman is “Aarti Kije Hanuman Lala KI,” which is sung on various occasions. The lyrics of the aarti are in Hindi and English and praise the qualities and accomplishments of Lord Hanuman.

హనుమంతుడు హిందూమతంలో ప్రముఖ మరియు గౌరవనీయమైన దేవుడు. అతను విష్ణువు యొక్క ప్రధాన అవతారాలలో ఒకరైన శ్రీరామునికి అచంచలమైన భక్తి, అద్భుతమైన బలం మరియు నిస్వార్థ సేవకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఒక దైవిక వ్యక్తి. హనుమంతుడిని తరచుగా కోతి ముఖం ఉన్న దేవతగా చిత్రీకరిస్తారు మరియు అతన్ని ఆంజనేయ, మారుతి, బజరంగబలి మరియు ఇతర పేర్లతో కూడా పిలుస్తారు. హనుమంతుడు రక్షకుడు మరియు సంరక్షక దేవతగా పరిగణించబడ్డాడు.

Lord Hanuman is a prominent and revered deity in Hinduism. He is a divine figure known for his unwavering devotion, Incredible strength, and selfless service to Lord Rama, one of the principal incarnations of Lord Vishnu. Hanuman is often depicted as a monkey-faced deity, and he is also known as Anjaneya, Maruti, Bajrangbali, and other names.

శత్రువులు, వ్యాధులు మరియు ప్రతికూల ప్రభావాలతో సహా వివిధ సవాళ్ల నుండి రక్షణ కోసం భక్తులు ఆయనను ఆరాధిస్తారు. హనుమాన్ జయంతి పండుగ చైత్ర మాసంలో 15వ రోజున హనుమంతుని జన్మ జ్ఞాపకార్థం జరుపుకుంటారు. ‘ఆర్తి కీజే హనుమాన్ లాలా కీ’ అనేది హనుమంతుని యొక్క అత్యంత ప్రసిద్ధ ఆర్తిలలో ఒకటి. ఈ ప్రసిద్ధ ఆర్తి హనుమంతునికి సంబంధించిన చాలా సందర్భాలలో పాడబడుతుంది.

Devotees worship him to seek protection from various challenges, including enemies, diseases, and negative influences. The festival of Hanuman Jayanti is celebrated on the 15th day of the bright half of the Chaitra month to commemorate the birth of Lord Hanuman.’Aarti Kije Hanuman Lala Ki’ is one of the most famous aarti of Lord Hanuman. This famous aarti is sung on most of the occasions related to Lord Hanuman.