શ્રી હનુમાન ચાલીસા ગુજરાતી PDF | Shree Hanuman Chalisa Gujarati PDF Download

Spread the love

Hanuman Chalisa Gujarati PDF Download: Here we have provided the Hanuman Chalisa in Gujarati Text The Writer of this Hanuman Chalisa is Tulsidas Ji and Hanuman Chalisa PDF Gujarati Language. You can easily Hanuman Chalisa Lyrics In Gujarati PDF And read Hanuman Chalisa written In Gujarati online here. Check out Hanuman Chalisa in Hindi.

Hanuman Chalisa In Gujarati Language, 40 verses describe the power of Hanuman Ji, his virtues, wisdom, celibacy, his power, courage, devotion to Lord Rama. We also provide Hanuman Chalisa in English.

અહીં અમે હનુમાન ચાલીસા ગુજરાતી ટેક્સ્ટમાં પ્રદાન કરી છે આ હનુમાન ચાલીસાના લેખક તુલસીદાસજી છે અને આ હનુમાન ચાલીસા PDF ગુજરાતી ભાષામાં છે. તમે ગુજરાતી પીડીએફમાં હનુમાન ચાલીસાના ગીતો સરળતાથી વાંચી શકો છો અને ગુજરાતીમાં લખેલી હનુમાન ચાલીસા અહીં ઑનલાઇન વાંચી શકો છો.

અહીં હનુમાન ચાલીસા PDF ગુજરાતીમાં ચાલીસ સ્લોકોમાં હનુમાનજીની શક્તિ, તેમના ગુણો, શાણપણ, બ્રહ્મચર્ય, તેમની સિદ્ધિઓ, હિમ્મત, બળ અને ભગવાન રામ પ્રત્યેની ભક્તિનું વર્ણન કરે છે.

Hanuman Chalisa Gujarati PDF

Shree Hanuman Chalisa Lyrics In Gujarati | Shri Hanuman Chalisa Lyrics Gujarati

દોહા

શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજમન મુકુર સુધારિ |
વરણૌ રઘુવર વિમલયશ જો દાયક ફલચારિ ||

બુદ્ધિહીન તનુજાનિકૈ સુમિરૌ પવન કુમાર |
બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહિ હરહુ કલેશ વિકાર ||

ધ્યાનમ

ગોષ્પદીકૃત વારાશિં મશકીકૃત રાક્ષસમ |
રામાયણ મહામાલા રત્નં વંદે અનિલાત્મજમ ||

યત્ર યત્ર રઘુનાથ કીર્તનં તત્ર તત્ર કૃતમસ્તકાંજલિમ |
ભાષ્પવારિ પરિપૂર્ણ લોચનં મારુતિં નમત રાક્ષસાંતકમ ||

ચૌપાઈ

જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર |
જય કપીશ તિહુ લોક ઉજાગર || 1 ||

રામદૂત અતુલિત બલધામા |
અંજનિ પુત્ર પવનસુત નામા || 2 ||

મહાવીર વિક્રમ બજરઙ્ગી |
કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સઙ્ગી ||3 ||

કંચન વરણ વિરાજ સુવેશા |
કાનન કુંડલ કુંચિત કેશા || 4 ||

હાથવજ્ર ઔ ધ્વજા વિરાજૈ |
કાંથે મૂંજ જનેવૂ સાજૈ || 5||

શંકર સુવન કેસરી નન્દન |
તેજ પ્રતાપ મહાજગ વન્દન || 6 ||

વિદ્યાવાન ગુણી અતિ ચાતુર |
રામ કાજ કરિવે કો આતુર || 7 ||

પ્રભુ ચરિત્ર સુનિવે કો રસિયા |
રામલખન સીતા મન બસિયા || 8 ||

સૂક્ષ્મ રૂપધરિ સિયહિ દિખાવા |
વિકટ રૂપધરિ લંક જરાવા || 9 ||

ભીમ રૂપધરિ અસુર સંહારે |
રામચંદ્ર કે કાજ સંવારે || 10 ||

લાય સંજીવન લખન જિયાયે |
શ્રી રઘુવીર હરષિ ઉરલાયે || 11 ||

રઘુપતિ કીન્હી બહુત બડાયી |
તુમ મમ પ્રિય ભરતહિ સમ ભાયી || 12 ||

સહસ વદન તુમ્હરો યશગાવૈ |
અસ કહિ શ્રીપતિ કણ્ઠ લગાવૈ || 13 ||

સનકાદિક બ્રહ્માદિ મુનીશા |
નારદ શારદ સહિત અહીશા || 14 ||

યમ કુબેર દિગપાલ જહાં તે |
કવિ કોવિદ કહિ સકે કહાં તે || 15 ||

તુમ ઉપકાર સુગ્રીવહિ કીન્હા |
રામ મિલાય રાજપદ દીન્હા || 16 ||

તુમ્હરો મન્ત્ર વિભીષણ માના |
લંકેશ્વર ભયે સબ જગ જાના || 17 ||

યુગ સહસ્ર યોજન પર ભાનૂ |
લીલ્યો તાહિ મધુર ફલ જાનૂ || 18 ||

પ્રભુ મુદ્રિકા મેલિ મુખ માહી |
જલધિ લાંઘિ ગયે અચરજ નાહી || 19 ||

દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે |
સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હરે તેતે || 20 ||

રામ દુઆરે તુમ રખવારે |
હોત ન આજ્ઞા બિનુ પૈસારે || 21 ||

સબ સુખ લહૈ તુમ્હારી શરણા |
તુમ રક્ષક કાહૂ કો ડર ના || 22 ||

આપન તેજ તુમ્હારો આપૈ |
તીનોં લોક હાંક તે કાંપૈ || 23 ||

ભૂત પિશાચ નિકટ નહિ આવૈ |
મહવીર જબ નામ સુનાવૈ || 24 ||

નાસૈ રોગ હરૈ સબ પીરા |
જપત નિરંતર હનુમત વીરા || 25 ||

સંકટ સેં હનુમાન છુડાવૈ |
મન ક્રમ વચન ધ્યાન જો લાવૈ || 26 ||

સબ પર રામ તપસ્વી રાજા |
તિનકે કાજ સકલ તુમ સાજા || 27 ||

ઔર મનોરધ જો કોયિ લાવૈ |
તાસુ અમિત જીવન ફલ પાવૈ || 28 ||

ચારો યુગ પરિતાપ તુમ્હારા |
હૈ પરસિદ્ધ જગત ઉજિયારા || 29 ||

સાધુ સન્ત કે તુમ રખવારે |
અસુર નિકન્દન રામ દુલારે || 30 ||

અષ્ઠસિદ્ધિ નવ નિધિ કે દાતા |
અસ વર દીન્હ જાનકી માતા || 31 ||

રામ રસાયન તુમ્હારે પાસા |
સાદ રહો રઘુપતિ કે દાસા || 32 ||

તુમ્હરે ભજન રામકો પાવૈ |
જન્મ જન્મ કે દુખ બિસરાવૈ || 33 ||

અંત કાલ રઘુવર પુરજાયી |
જહાં જન્મ હરિભક્ત કહાયી || 34 ||

ઔર દેવતા ચિત્ત ન ધરયી |
હનુમત સેયિ સર્વ સુખ કરયી || 35 ||

સંકટ કટૈ મિટૈ સબ પીરા |
જો સુમિરૈ હનુમત બલ વીરા || 36 ||

જૈ જૈ જૈ હનુમાન ગોસાયી |
કૃપા કરો ગુરુદેવ કી નાયી || 37 ||

જો શત વાર પાઠ કર કોયી |
છૂટહિ બન્દિ મહા સુખ હોયી || 38 ||

જો યહ પડૈ હનુમાન ચાલીસા |
હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીશા || 39 ||

તુલસીદાસ સદા હરિ ચેરા |
કીજૈ નાથ હૃદય મહ ડેરા || 40 ||

દોહા

પવન તનય સઙ્કટ હરણ – મઙ્ગળ મૂરતિ રૂપ |

રામ લખન સીતા સહિત – હૃદય બસહુ સુરભૂપ ||

Shree Hanuman Chalisa In Gujarati PDF Download

Also Download PDF

Hanuman Chalisa in English PDF

Hanuman Chalisa in Hindi PDF

Hanuman Chalisa Gujarati PDF

Hanuman Chalisa In Bengali PDF

Hanuman Chalisa PDF Marathi

Hanuman Chalisa In Malayalam PDF

Hanuman Chalisa Telugu PDF

Hanuman Chalisa In Sanskrit PDF

Hanuman Chalisa In Odia PDF

Panchmukhi Hanuman Kavach PDF

Shri Hanuman Chalisa Gujarati PDF Download

હનુમાન ચાલીસાનું પણ પોતાનું મહત્વ છે હનુમાન ચાલીસા હનુમાન જીને સમર્પિત છે. ચાલીસા એટલે હનુમાનજીની ચાલીસામાં 40 શ્લોકો છે. હનુમાન ચાલીસામાં, 40 શ્લોકો હનુમાન જીની શક્તિ, તેમના ગુણો, શાણપણ, બ્રહ્મચર્ય, તેમની શક્તિ, હિંમત, ભગવાન રામ પ્રત્યેની ભક્તિનું વર્ણન કરે છે.

હનુમાનજી ભગવાન રામના પરમ ભક્ત છે, તેથી કહેવાય છે કે જ્યાં પણ રામનું નામ આવે છે ત્યાં હનુમાનજીનો વાસ હોય છે. હનુમાન ચાલીસાને રામચરિતમાનસમાંથી લેવામાં આવી છે.

હનુમાન ચાલીસા એ ભગવાન હનુમાનજીની સ્તુતિ માટે ખૂબ જ પ્રખ્યાત સ્ત્રોત છે. ગુજરાત અને સમગ્ર ભારતમાં દરરોજ હનુમાન ચાલીસાનું પઠન લાખો હિન્દુઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે અમે અહીં હનુમાન ચાલીસા ગુજરાતીમાં ગીતો આપ્યા છે અને તેની હનુમાન ચાલીસા PDF પણ આપી છે.